Raluca Marian

Tarptautinės kelių transporto sąjungos (IRU) direktorė ir generalinė atstovė atsakinga už ES sritį